Για τους περισσότερους από εμάς φαίνεται ότι είναι σχετικά εύκολο να ξεχωρίσουμε ότι κάποιος προσποιείται όταν χαίρεται, και όλοι μας είμαστε ένοχοι δείχνοντας ψεύτικο ενθουσιασμό για κάτι σε κάποια περίοδο της ζωής μας( όπως, για παράδειγμα , τα Χριστούγεννα). Αλλά έχετε ποτέ σας προσποιηθεί δείχνοντας θυμό; Και τι θα λέγατε για λύπη;